Hållbarhetsredovisning – våra målstyrda bin

Bidrar ditt företag eller organisation till en hållbar framtid? Vill du på ett konkret sätt att bidra till de globala målen? Här finns några tips för din hållbarhetsredovisning och hjälp till kommunikation.

De globala målen som FN och världens länder tagit fram är både det mest ambitiösa och livsviktiga initiativ för att skapa lösningar kring fyra nyckelfrågor för framtiden. Avskaffa fattigdomen och att minska ojämlikheter och orättvisor. Främja fred och säkerhet. Finna lösningar på klimatkrisen. Vägen dit är formulerad i 17 konkreta mål som blivit vedertagna och slagit igenom runt om i hela världen.

Globala målen

Medveten ökar kring dessa frågor och många företag och organisationer vill bidra och samtidigt redovisa och kommunicera vad man uppnått. Parallellt införs ökade krav på hållbarhetsredovisning enligt lag, för större företag. Många förstår värdet och vikten i detta och t.ex. har branschföreningen för redovisningskonsulter tagit fram en nordisk standard för små- och medelstora företag för just detta. Hållbarhetsredovisning blir en konkurrensfördel och skapar värde!

Vi vill hjälpa dig att ta ett steg inom ett av de globala målen. Vi är nämligen specialister inom biologisk mångfald!
Vår verksamhet – biodling – innebär att att vilda växter och grödor pollineras. Det är ju själva grunden för vår och alla djurs fortlevnad. Utan pollinering stannar helt enkelt kretsloppet som behövs i alla ekosystem.

Vi har tagit fram ett koncept där företag och organisationer enkelt kan ansvara för ett eller flera egna bisamhälle. Vi kallar det ett ”fadderskap för ett bisamhälle”. Kupan kan utformas enligt dina önskemål och både du, dina kollegor och kunder kan komma på besök i form av trevlig och intressant föreläsning och besök hos dina bin. Månadsvis skickar vi små rapporter i form av filmklipp, text och bilder hur just ditt samhälle utvecklas. Honungen kommer som en bonus. Läs mer och anmäl dig här

Bli en fadder och skapa samtidigt värde för vårt svenska ekosystem och för din verksamhet. Ett verkligt vinna-vinna koncept.

HemTips och inspirationButiken

Rulla till toppen