Köpvillkor

Gjutåsen Naturprodukter är mycket måna om att du skall vara nöjd och alltid känna dig trygg och säker när du handlar hos oss. Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om vårt utbud eller ditt köp.

Här nedan kan du läsa mer om de köp- och leveransvillkor som gäller när du köper varor från Gjutåsen Naturprodukter i Lammhult AB via vår Webbshop, www.gjutasen.se hädanefter benämnd Gjutåsens Webbshop. När du handlar hos oss omfattas alla transaktioner av svensk lagstiftning och där inte annat anges hänvisas det till Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen och Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen).

Köpvillkoren gäller när du som konsument, hädanefter benämnd som ”kund”, gör en beställning via www.gjutasen.se. Vi som säljare heter:

Gjutasen Naturprodukter i Lammhult AB (nedan benämnd ”Gjutåsen Naturprodukter”)
Box
363 94 Lammhult

Tel: 0709-633375
E-post: info@gjutasen.se

Allmänt

Gjutasen Webbshop säljer honung och relaterade produkter till privatpersoner i Sverige. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år måste du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare.

Beställning

Beställning görs på vår hemsida gjutasen.se. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att kontakta oss genom att skicka ett mail till info@gjutasen.se

Gjutåsen Naturprodukter tar emot din beställning när du klickar på knappen ”slutför köp” i kassan. Detta innebär att du godkänner våra köpvillkor, samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister och att du som kund accepterar betalningsansvar för din beställning.

När Gjutåsen Naturprodukter mottagit din beställning får du en orderbekräftelse till den e-postadress du angivit och därmed träffas avtal om köp.

Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, leveranstid eller om vi inte har möjlighet att leverera din order kommer vi att kontakta dig omgående för att erbjuda en ny lösning om möjligt. När du accepterat vårt förslag på ny lösning sluts detta avtal. Om du inte är nöjd vår föreslagna lösning får du självklart välja att avboka din order utan kostnad.

Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) och redovisas inklusive moms. Moms för momspliktiga produkter debiteras med antingen 25% eller 12%. Avgifter för frakt och betalning kan tillkomma vid varje beställning, detta redovisas i varukorgen. Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på webbplatsen gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Betalning

I kassan kan du välja mellan betalsätten

  • – kortbetalning
  • – swish

Kortbetalningar hanteras av Stripe Inc.
Swishbetalningar hanteras av Getswish AB

Fullgörande

Gjutåsen Naturprodukter påbörjar fullgörande av detta avtal när du som kund får din oderbekräftelse per e-post. Gjutåsen Naturprodukter har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

Frakt och leverans

Gjutåsen Naturprodukter tar hjälp av Postnord för leverans av webbordrar. Beställningarna hämtas ut i enlighet med de instruktioner som framgår av aviseringen.

Avisering

Avisering erbjuds per mail och sms.

Fraktkostnad

Den sammanlagda fraktkostnaden för en beställning framgår i kassan.

Leveranstid

Vår leveranstid är normalt 2-7 arbetsdagar räknat från dagen efter du lade din beställning. Planerade avvikelser aviseras på Gjutåsen Webbshop. När varan lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till fraktbolaget som levererar din vara inom utsatt tid. Gjutåsen Naturprodukter kan inte lämna någon leveransgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt om transportören själv orsakar en försening

Transportansvar: Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig är det vi som är ansvariga. Vid en eventuell retur till oss är det du som kund som är ansvarig för godset.

Transportskador

Om produkten är skadad vid leveranstillfället skall detta anmälas omgående till Gjutåsen Naturprodukter via mail till, info@gjutasen.se. För att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår transportör behöver vi anmäla transportskadan till denne inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt efter mottagandet.

Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt.

En produkt som är felaktigt expedierad bör anmälas snarast möjligt till Gjutåsen Naturprodukter.
Om en vara mot förmodan skulle vara felexpedierad, skadad eller felaktig åtar vi oss att kostnadsfritt avhjälpa felet.

Ej uthämtad försändelse

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc.). Därför tar vi ut en avgift på 299 kr om ett paket ej hämtas ut. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning nedan. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

Reklamationer och garanti

Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin besittning har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Vi rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Gjutåsen Naturprodukter. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden: E-mail info@gjutasen.se

För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se Ångerrätt och returer.

Ångerrätt och returer

Som kund har du 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen börjar löpa från den dag du mottagit varan. Ångerrätten gäller inte för produkter med begränsat hållbarhetsdatum och inte på demo-ex.

Returförfarande: Kontakta alltid oss vid retur av produkter via e-mail info@gjutasen.se så hjälper vi dig.

Vid retur av produkter till Gjutasen Naturprodukter är du som avsändare ansvarig för att produkterna når oss i oskadat skick. Vi rekommenderar alltid att du därför använder spårbar försändelse vid retur och att produkterna emballeras på ett sådant sätt att de är skyddade vid transport. Använd därför gärna samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Nordiska Kafferosteriet bär du som kund också ansvaret för skadan.

När du utnyttjar din ångerrätt står du som kund för returfrakten.

Returadress: Gjutåsen Naturprodukter i Lammhult AB, Box , 363 94 Lammhult

Återbetalning görs så snart som möjligt och senast inom 14 dagar från det att vi mottagit och registrerat din retur på vårt lager.

Förbehåll

Hävningsförbehåll Gjutåsen Naturprodukter förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på webbplatsen. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Gjutåsen Naturprodukter.

Ändringsförbehåll Gjutåsen Naturprodukter förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på webbplatsen, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan Gjutåsen Naturprodukter och kund.

Ansvarsförbehåll Gjutåsen Naturprodukter skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, Gjutåsen Naturprodukters verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

Ansvarsbefrielse

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse, utebliven eller försenade leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Detta innebär att Gjutåsen Naturprodukter befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal och skall ej stå ersättnings- eller skadeståndsskyldiga vid skada som kunden haft.

Personuppgifter

I samband med registrering och/eller beställning godkänner kunden att Nordiska Kafferosteriet AB digitalt lagrar och använder uppgifterna. Gjutåsen Naturprodukter ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Kundens uppgifter kommer att användas av Gjutåsen Naturprodukter och våra samarbetspartners för betalning och leverans i syfte att möjliggöra och säkerställa fullgörandet av avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida.

Om du som kund ingår detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag som anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter Gjutåsen Naturprodukter raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att bolaget skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Tvist

Klagomål eller synpunkter avseende Gjutåsen Naturprodutkers tjänster eller produkter bör meddelas till vår kundservice via e-post. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

Tvist mellan Gjutåsen Naturprodukter och dig som kund prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning.

Företagsinformation

Gjutåsen Naturprodukter i Lammhult AB

Org nr: 559268-1380

Box , 363 94 Lammhult

Kundservice

E-post: info@gjutasen.se

Rulla till toppen