Närproducerat – Landbygd och stad i samverkan

Kan vi öka andel närproducerat i vårt skafferi?

Under de senaste decennierna har utvecklingen lett till en enorm förändring av den svenska landsbygden. Många gårdar har lagt ned och hundratusentals hektar jordbruksmark brukas inte längre. Sveriges egenproduktion av livsmedel har minskat från 85% till under 50% sedan 1990-talet, skriver Anders Wästfelt, docent i kulturgeografi vid Stockholms universitet och som forskar vid avdelningen för agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala i en debattartikel publicerad 2014 på extrakt.se 

Närproducerat

1990 gav Sverige upp sitt mål om att vara självförsörjande på livsmedel. Samtidigt avreglerades jordbruket. Sedan dess har hundratusentals hektar åkermark lagts ner och andelen egenproducerade livsmedel har sjunkit från 85 procent till strax under 50 procent, skriver Anders.

Året 2020 med en härjande pandemi och kris för samhället har nog fått många av oss att se på utvecklingen med nya ögon. Miljö- och beredskap för kriser sätter svensk livsmedelsproduktion i en ny dagar.

Artikeln avslutas intressant då Anders Wästfält förutspår att entrepenörer av olika slag kommer att ta över. Vår landsbygd är en enorm tillgång men våra blickar är riktad mot storstäderna där problemen och behovet av investeringar växer. Digitalisering och kommunikations möjligheterna har aldrig varit större. Förutsättningarna är definitivt på plats för att vi kan göra en stor förändring.

Gjutåsen vill gärna tillsammans med andra mindre och större leverantörer i Sverige medverka till att vi tar tillvara på de möjligheter som finns i vår egen natur för att skapa nyttiga och hälsosamma produkter. Närproducerat och nyttigt. Förutom de uppenbara fördelarna med minskade transporter gynnar en sådan utveckling även den biologiska mångfalden. Det kan skapa arbetstillfällen och minska landets sårbarhet och beroende av import. Något som vi nog alla har insett under våren och sommaren 2020 med en härjande pandemi. Vår egen havtornsodling samt våra bisamhällen är ett bidrag för att ta ett litet steg för bättre framtid. Kanske kan vi bidra till att svensk landsbygd och städerna bildar en bättre symbios.

HemTips och inspirationButiken

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen