Köpa bisamhälle

Avläggare

Biodling är populärt och efterfrågan på bisamhällen ökar. Både bland nybörjare men även för biodlare som vill utöka sin bigård. Här följer lite grundläggande information till dig som står i begrepp att köpa bisamhälle.

Köpa bisamhälle

Hur skapas ett nytt bisamhälle?

Honungsbins naturliga sätt att föröka sig sker genom svärmning, vilket innebär att den gamla drottningen tillsammans med de äldsta bina lämnar kupan för att söka en ny plats. En formidabel uppvisning men ibland också en oangelägenhet för grannar och boende. Drottningen och bisamhället har förberett svärmningen genom att lägga ett antal nya drottningsceller vilket då ger det ursprungliga samhället alla förutsättningar att leva vidare och som då genomgår ett generationsskifte.

En biodlaren vill med försiktig handpåläggning hjälpa bina och få kontroll på etablering av nya samhällen och undvika spontana svärmningar. Detta sker genom delning där ett antal yngelramar plockas ur ett befintligt samhälle. Ibland med den gamla drottning, ibland genom att tillsätta en ny drottning. Det är även möjligt att låta det nya eller gamla samhället själva skapa en ny drottning. Bland biodlare kallas det nya samhället för ”avläggare”.

Avläggare skapas ofta på våren och försommaren för att hinna växa sig starka inför den kommande vintern.

I vårt fall innebär det att bina fyller en låda med lågnormala ramar men en kry och frisk drottning. Våra avläggare finns vid vackra Asa Herrgård med en rik fauna och på flygavstånd från flera av våra bigårdar. Det underlättar för parning av de nya drottningarna från Buckfast puppor odlade från Honungsgården På Bjäre, som med sin långa erfarenhet och erkända kvalitet skapar högavkastande samhällen med snabb vårutveckling med fromma och svärmtröga bin.

Är du intresserad av att köpa bisamhälle, ett eller flera så är du välkommen att beställa i vår e-butik. Samhällena beräknas vara färdiga för leverans i slutet av juli.

HemTips och inspirationButiken

Rulla till toppen